Nonoilen material belongs to Bioplastics advanced materials.

The uniqueness of newly developed multicomponent biodegradable material dwells in its origin as it comes from 100% renewable (biobased) raw materials and at the same time in its optimal properties for plastics production utilization. 

 

NONOILEN® dnes predstavuje unikátne riešenie v oblasti plastov, spĺňajúce najprísnejšie ekologické kritériá a zároveň majú  výrobky z neho dostatočné úžitkové vlastnosti.

NONOILEN® sa vyrába z polymérov pochádzajúcich zo 100% z prírodných obnoviteľných surovín, je schopný biorozkladu v priemyselnom komposte, v elektrickom kompostéri, v domácom komposte a v pôde, bez tvorby mikroplastov.
Vhodným zložením je možné regulovať vlastnosti finálnych produktov z NONOILEN-u v širokom spektre pre rôzne aplikácie.

Prof. Ing. Pavol Alexy, PhD.

Nonoilen je:

 • nová generácia progresívnych biorozložiteľných materiálov na báze polymérov z obnoviteľných zdrojov
 • jediný bioplast na trhu, ktorý neobsahuje syntetické polyméry vyrobené z ropy a zároveň je dostatočne húževnatý
 • 100% biodegradovateľný – rozkladá sa v podmienkach industriálneho i domáceho kompostu, taktiež v pôde 
 • biokompatibilný 
 • vlastnosťami podobný bežným plastom ako sú napr. PE, PP, polyestery a podobne
 • dlhodobo stabilný počas skladovania a používania. Rozkladá sa len v biologicky aktívnom prostredí a produkty degradácie nespôsobujú skleníkový efekt

Naše ciele:

 • Nahradiť čo najväčšie množstvo jednorázových plastových obalov biorozložiteľnými materiálmi na báze NONOILEN-u s benefitom opakovaného využitia.
 • Z pohľadu minimalizácie odpadu zaviesť možnosť materiálovej recyklácie, čoho nie  je väčšina iných bioplastov schopná.
 • Riešiť komplexne životný cyklus produktov tak, aby sa vzniknutý odpad zhodnotil a žiadnym spôsobom nezaťažoval životné prostredie.
 • Postupne rozšíriť aplikačné oblasti NONOILEN-u o technické aplikácie, automobilový priemysel, medicínu, gastronómiu, 3D tlač a ďalšie.
 • Pokúsiť sa zhodnotiť materiály, ktoré vznikajú ako odpadové produkty v iných priemyselných odvetviach a využiť ich ďalej ako vstupné suroviny.
 • Rozvíjať spoluprácu podnikateľského sektoru s akademickým sektorom.

Vývoj sa stále posúva vpred, celý tím má ambíciu doriešiť nielen výrobu ekologických plastov, ale ponúknuť spolu s nimi celý systém, ktorý dokáže zabezpečiť, aby sa odpad z týchto plastov naozaj zhodnotil tým najsprávnejším spôsobom, biorozkladom.