Bioplasty

Na trhu existuje viacero materiálov, ktoré sú označované pojmom bioplast:

 • Materiály z obnoviteľných zdrojov, nepodliehajúce biologickému rozkladu. (Bio-PE, Bio-PP, Bio-PET…)
  Ostávajú v prírode desiatky až stovky rokov a sú súčasťou plastového odpadu.
 • Materiály z fosílnych zdrojov, podliehajúce biologickému rozkladu. (PVA, PCL, PBAT…)
  Produkty degradácie prispievajú ku globálnemu otepľovaniu.
 • Materiály z obnoviteľných zdrojov, podliehajúce biologickému rozkladu. (PLA, PHA, TPS…)
  Ekologické riešenie, s minimálnym dopadom na životné prostredie.


Charakteristika väčšiny bioplastov na trhu:

 • Obsahujú polyméry a zložky pochádzajúce z fosílnych zdrojov
 • Produkty z nich sú krehké s nedostatočnou tvarovou stabilitou
 • Mechanické vlastností produktov sa časom zhoršujú
 • Biodegradácia je veľmi pomalá, alebo prakticky žiadna
 • Aplikačné oblasti využitia bioplastov sú limitované ich vlastnosťami
NONOILEN® dnes predstavuje unikátne riešenie v oblasti plastov, spĺňajúce najprísnejšie ekologické kritériá a zároveň majú  výrobky z neho dostatočné úžitkové vlastnosti. NONOILEN sa vyrába 100% z polymérov pochádzajúcich z prírodných obnoviteľných surovín, je schopný biorozkladu v priemyselnom komposte, v elektrickom kompostéri, v domácom komposte a v pôde, bez tvorby mikroplastov. Vhodným zložením je možné regulovať vlastnosti finálnych produktov z NONOILEN-u v širokom spektre pre rôzne aplikácie.