Výskumný tím

prof. Ing. Pavel Alexy, PhD.   – kľúčový vedecký pracovník, vedúci tímu, koordinácia výskumno-vývojových aktivít, strategické plánovanie výskumu a vývoja

Technické aplikácie:

prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.   – kľúčový vedecký pracovník

Ing. Jozef Feranc, PhD.   – vedecko-výskumný pracovník, orientovaný najmä na kompozitné materiály

Ing. Katarína Tomanová, PhD. – vedecko-výskumný pracovník, orientovaná najmä na vývoj nových technológií

Ing. Roderik Plavec, PhD.   – vedecko-výskumný pracovník, orientovaný najmä na vývoj nových aditív

Ing. Ján Bočkaj, PhD. – vedecko-výskumný pracovník, orientovaný najmä na vývoj technológií a postupov priemyselnej výroby

Ing. Zuzana Vanovčanová, PhD. – vedecko-výskumný pracovník, orientovaná najmä na vývoj nových materiálov

Ing. Leona Omaníková, PhD. – vedecko-výskumný pracovník, orientovaná najmä na vývoj nových aditív

Ing. Patrik Jurkovič  – doktorand orientovaný na aplikácie v 3D tlači

Ing. Elena Medlenová  – doktorandka orientovaná na technológiu vstrekovania

Ing. Lucia Danišová  – doktorandka orientovaná na fóliové materiály

Medicínske aplikácie:

Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc. – kľúčový vedecký pracovník

Ing. Ida Vašková, PhD. – vedecko-výskumný pracovník, orientovaná najmä na testovanie biokompatibility 

Ing. Ivana Galisová   – doktorand, orientovaná najmä na vývoj materiálov pre tkanivové inžinierstvo

MUDr. Martina Čulenová   – doktorand, orientovaná na vývoj medicínskych postupov v tkanivovom inžinierstve