Nonoilen

je nová generácia progresívnych biorozložiteľných materiálov na báze obnoviteľných zdrojov. Surovinový základ tvoria polyméry kyselina polymliečna (PLA), polyhydroxybutyrát (PHB) a ďalšie zložky. Toto unikátne riešenie nazývané NONOILEN I. generácie vzniklo v rámci spolupráce FCHPT STU s Ústavom Polymérov SAV a firmou Panara a je chránené patentom WO2012141660 A1 v mnohých krajinách sveta. Za účelom zlepšenia biodegradácie bola na základe spolupráce FCHPT STU a firmy Panara vyvinutá II. Generácia NONOILEN, ktorá je vďaka prídavku termoplastického škrobu (TPS) a špeciálnej technológie výroby schopná biorozkladu nie len v podmienkach priemyselného a domáceho kompostu, ale aj v pôde (doba úplného rozkladu je nastaviteľná, v priemyselnom komposte je maximálne 120 dní).

 • NONOILEN je vyrobený unikátnou technológiou, ktorá využíva najmodernejšie poznatky z oblasti ekológie a spracovania plastov
 • NONOILEN zmesi sú vlastnosťami podobné bežným plastom ako sú PE, PP, ale najmä polyestery
 • NONOILEN je biodegradovateľný plast rozložiteľný na neškodné a netoxické produkty, ktoré neprispievajú ku globálnemu otepľovaniu

Vhodnou kombináciou zložiek NONOILEN-u je možné vyrobiť bioplast s:

 • dostatočnou flexibilitou, ktorú si udržiava niekoľko rokov
 • lepšou tvarovou stabilitou za zvýšených teplôt až do 100°C
 • stabilnými vlastnosťami počas jeho skladovania a používania
 • výbornou potlačiteľnosťou a vyfarbiteľnosťou
 • biokompatibilitou, čo umožňuje medicínske aplikácie NONOILEN-u

Technológie spracovania NONOILEN-u

NONOILEN zmesi majú oproti bežným bioplastom podstatne lepšiu spracovateľskú stabilitu a ich reologické vlastnosti je možné upraviť podľa požiadaviek jednotlivých spracovateľských technológií.

NONOILEN je navrhnutý tak, aby bol spracovateľný bežnými používanými technológiami pre spracovanie termoplastov:

 • Výroba fólií – vyfukované fólie, liate fólie (chill roll technológia), biaxiálne orientované fólie
 • Vstrekovanie
 • Vytláčanie (vhodné napríklad pre výrobu rôznych profilov, vrátane filamentov pre 3D tlač)
 • Vákuové tvarovanie
 • Vyfukovanie dutých výrobkov (nap. fľaše)
 • Zvlákňovanie z taveniny
 • Dĺženie z fólií a následná výroba technických tkanín (najmä pre agro aplikácie)