Spolupráca STU a firmy Panara

Firma Panara, v zastúpení majoritného vlastníka Ing. Miroslava Galamboša st., sa v 90-tych rokoch rozhodla podporiť výskum prof. Alexyho, čím vznikla veľmi úzka spolupráca medzi akademickou pôdou a podnikateľským sektorom. Táto spolupráca sa rozrástla natoľko, že dnes má fakulta v sídle firmy Panara v Nitre svoje vysunuté pracovisko, Oddelenie technológií spracovania polymérov (Ústav prírodných a syntetických polymérov). Na platforme tejto vzájomne výhodnej spolupráce školy a firmy vyrástol silný výskumný tím, zložený najmä z mladých ľudí, bývalých ale aj súčasných doktorandov.

Spolupráca s ďalšími firmami a organizáciami:

i+i print s.r.o.
Curaden a Curaprox
Slovenská poľnohospodárska univerzita  Nitra
CHEMOSVIT FOLIE, a.s.
TOP STAV s.r.o.
KM-System s.r.o.
ESOX-PLAST, spol. s r.o.
Fillamentum Manufacturing Czech s.r.o.
VUKI a.s. 
JRK Slovensko s.r.o.
Vysoké učení technické v Brne
Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati, Zlín