Náš výskum

V rokoch 1993-1995 prišiel prof. Alexy s nápadom, ako spojiť jeho vzťah k prírode s jeho profesiou polymérneho chemika – výskumníka a technológa. Napriek tomu, že v tom čase nebola situácia v oblasti plastového znečistenia ani zďaleka taká alarmujúca ako dnes, bolo jasné, že prudký rozmach plastov skôr či neskôr spôsobí, že tieto veľmi odolné materiály budú v prírode spôsobovať nemalé problémy.

Príchodom na Fakultu chemickej a potravinárskej technológie v roku 1997 založil spolu s prof. Bakošom na vtedajšej Katedre plastov a kaučuku skupinu, ktorá sa orientovala práve na výskum biodegradovateľných plastov. Skupina sa pomaly rozrastala o študentov a doktorandov, ktorí sa chceli tejto téme venovať a záujem sa postupne viac a viac orientoval na také plasty, ktoré okrem biodegradovateľnosti boli vyrobené zo surovín, ktoré nepochádzajú z fosílnych zdrojov.

Vývoj sa stále posúva vpred, celý tím má ambíciu doriešiť nielen výrobu ekologických plastov, ale ponúknuť spolu s nimi celý systém, ktorý dokáže zabezpečiť, aby sa odpad z týchto plastov naozaj zhodnotil tým najsprávnejším spôsobom, biorozkladom.

Naše ciele:

  • Nahradiť čo najväčšie množstvo jednorazových plastových obalov biorozložiteľnými materiálmi na báze NONOILEN-u s benefitom opakovaného využitia.
  • Z pohľadu minimalizácie odpadu zaviesť možnosť materiálovej recyklácie, čoho nie sú  iné bioplasty schopné.
  • Riešiť komplexne životný cyklus produktov tak, aby sa vzniknutý odpad zhodnotil a žiadnym spôsobom nezaťažoval životné prostredie. 
  • Postupne rozšíriť aplikačné oblasti NONOILEN-u o technické aplikácie, automobilový priemysel, medicínu, gastronómiu, 3D tlač a ďalšie.
  • Pokúsiť sa zhodnotiť materiály, ktoré vznikajú ako odpadové produkty v iných priemyselných odvetviach a využiť ich ďalej ako vstupné suroviny.
  • Rozvíjať spoluprácu podnikateľského sektoru s akademickým sektorom.